Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s reklamovaným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:         www.valaskovani.cz

Společnost:                         Klára Ocelíková

Se sídlem:                           Meziříčská 1654, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

IČ:                                         04827023

E-mailová adresa:              info@valaskovani.cz

Telefonní číslo:                   +420773636938

  

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*zde vložíte datum) jsem ve vašem obchodě www.valaskovani.cz vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz. níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 • (*zde je třeba vadu podrobně popsat)

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 • (*zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů)

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 • Číslo objednávky:
 • Datum objednání:
 • Datum obdržení zásilky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, budou případně navráceny na účet:
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

 

V (*zde vyplňte místo), dne (*zde doplňte datum)

 

                                 
______________________________________

                  Podpis spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Údaje označené hvězdičkou (*) doplňte.

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.