Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Klára Marková

IČ: 04827023 | DIČ: CZ04827023

Sídlo: Hážovice 2087, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Zapsaná: v živnostenském rejstříku: 381005 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Hážovice 2087, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Telefon: +420773636938

Kontakt: info@valaskovani.cz

Web: www.valaskovani.cz

II. Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Zpracování Vašich údajů probíhá proto, abychom zajistili všechny Vaše práva a naše povinnosti.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

 • platné smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, dle čl. 6, odst. b) Nařízení – plnění smlouvy;
 • legislativy České republiky, dle čl. 6, odst. c) Nařízení – právní povinnost;
 • našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6, odst. f) Nařízení – oprávněný zájem;
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů, dle čl. 6, odst. a) Nařízení

Veškeré Vaše údaje potřebné pro splnění našich práv a povinností zpracováváme po dobu našeho společného obchodního vztahu a po ukončení obchodního případu maximálně po dobu 2 let. Po této lhůtě uchováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních předpisů legislativy ČR.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani profilování.

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu? Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle po dobu 2 let od naší poslední komunikace.

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa (popř. adresa dodání), telefonní číslo a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Nejdéle po dobu 2 let od posledního dodání zboží.

3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Nejdéle po dobu 2 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@valaskovani.cz

III. Kdo se k datům dostane

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet
  (společnost Shoptet a.s., sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 28935675, DIČ: CZ28935675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • přepravní společnost Zásilkovna
  (Zásilkovna s.r.o., sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha 9, IČ: 28408306, DIČ: CZ28408306, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387)
 • přepravní společnost Česká pošta
  (Česká pošta, s.p., sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99 IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
 • provozovatel platební brány Barion
  (Barion Payment Inc, sídlo: H-1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet; Maďarsko; rejstříkový soud: Obchodní rejstříkový regionální soud pro hlavní město Budapešť; registrační číslo společnosti 01-10-048552; DIČ: 25353192-2-43., DIČ společenství HU25353192; číslo licence provozovatele: H-EN-I-1064/2013, identifikátor instituce vydavatele elektronických peněz: 25353192)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské Unie.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

VI. Ostatní informace

Odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webu www.valaskovani.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Dokumentace o ochraně osobních údajů je aktuálně první verzí. Správce může měnit podmínky v návaznosti na nastalé podmínky. V případě změny je povinností Správce informovat Subjekty údajů.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dnem 16.10.2023.